COMMERCIAL UPSIDE2021-01-17T20:07:36+01:00

Commercial Upside

Commercial Upside er sportens og virksomhedernes foretrukne kommercielle samarbejdspartner.

Vi er etableret med et grundlæggende fokus på, at styrke økonomien i den danske sports- og oplevelsesøkonomi. Vi påtager os roller som både rådgivere og sælgere, for rettighedshavere og virksomheder, så de kan fokusere på deres ekspertiseområder.
Vi har mange års erfaring med kommerciel forretningsudvikling indenfor sport og i erhvervslivet, og det er med denne erfaring vi yder bistand og hjælp til dem vi indgår samarbejde med.

Vi har fokus på at øge de kommercielle indtægter fra sponsorer og øvrige kilder, så I kan stå økonomisk stærkere i jeres branche.

MØD OS

Hvad arbejder vi med?

Commercial Upside yder kommerciel bistand til rettighedshavere.

Med en professionel tilgang udvikler vi jeres kommercielle forretning, så I kan bruge jeres ressourcer på de sportslige resultater og derved skabe unikke oplevelser for jeres fans.

Rettighedshavere er alle organisationer med et professionelt netværk af virksomheder, som støtter organisationen. Det kan for eksempel være professionelle- og semi-professionelle sportsklubber, forbund, sport events, velgørende organisationer, forlystelsesparker, og mange flere.

  • Salgs management

  • Kommercielle strategier

  • Rådgivning og facilitering af erhvervsnetværk

  • Styrker kommercielle muligheder

  • Salg af særeksponering, reklame, mv.

  • Styrker virksomhedernes kommercielle værdier

  • Implementering af nye kommercielle forretningsområder

  • Kommerciel rådgivning for virksomheder

LÆS MERE

Commercial Upside har, ”probably” Danmarksrekord i hurtigst solgte hovedsponsorat.

Siden start 2015 har Commercial Upside oparbejdet en kundedatabase på over 1500 virksomheder.

I 2017 gennemførte vi flere end 80 netværksarrangementer/ kommercielle events.

Er du interesseret i at være en del af successen?

Kontakt os